Danh bạ điện thoại UBMTTQVN Xã, Thị trấn

 
Danh bạ điện thoại Ban Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam 22 xã, thị trấn
huyện Thăng Bình

 
 
STT   Ảnh Đại Diện Họ & Tên Chức vụ Điện Thoại / Email
1 lady noimage Nguyễn Thị Hoàng Pin Chủ tịch UBMTTQVN TT Hà Lam  0935.346.113
 pinubndthitran@gmail.com
2 man noimage Võ Tấn Hoàng Phó Chủ tịch UBMTTQVN TT Hà Lam  0905.534.072
 tanhoangtthalam@gmail.com
3 Trung Trần Ngọc Nhân Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Phục  0777.456.792
 tranngocnhanbp@gmail.com
4 lady noimage Nguyễn Thị Thanh Hằng Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã
Bình Phục
0989.901.628
5 Anh Mai Văn Thu UVTT UBMTTQVN xã Bình Phục  0388.077.810
6 lady noimage Ngô Thị Thảo Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Triều 0852.624.347
 ngothithao080@gmail.com
7 man noimage Ngô Văn Anh Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã
Bình Triều 
0934.919.267
8 man noimage Đoàn Công Ra UVTT UBMTTQVN xã Bình Triều 0917.446.545
9 lady noimage Nguyễn Thành Long Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Đào 0818.743.244
10 lady noimage Trương Thị Lâm Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Minh  0773.536.003
 
lamphunu.binhminh@gmail.com
11 lady noimage Đoàn Thị Mừng Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã
Bình Minh
 0393.642.621
12 man noimage Trần Công Đạo UVTT UBMTTQVN xã Bình Minh 0905.652.804
13 man noimage Lê Vũ Bảo Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Nam 0963.435.871
14 lady noimage

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã
Bình Nam
0392.465.603
15 man noimage

Trần Công Hiền

UVTT UBMTTQVN xã Bình Nam  0944.511.760
16 lady noimage Huỳnh Thị Hai Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Sa 0795.627.962
17 man noimage Trần Tấn Can Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Hải 0905.374.258
 chutichmtbinhhai@gmail.com
18 man noimage Nguyễn Văn Nhược Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã
Bình Hải
0343.719.601 
19 man noimage Võ Văn Trị Chủ tịch UBMTTQVN xã
Bình Dương
0905.852.847
20 lady noimage Trương Công Thông Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã
Bình Dương
0905.234.307
21 man noimage Nguyễn Thanh Quân UVTT UBMTTQVN xã Bình Dương

0905.016.073

22 lady noimage Đinh Thị Ngân Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Nguyên  0906.460.069
 
nganmattran@gmail.com
23 lady noimage Dương Thị Thùy Linh Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã
Bình Nguyên
 0901.952.597
 
Thuylinhbn1983@gmail.com
24 man noimage Nguyễn Thanh Việt UVTT UBMTTQVN xã Bình Nguyên 0905.334.225
 
Thanhviet225@gmail.com
25 man noimage Trịnh Xuân A Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Tú 0981.312.971
 trinhxuana65@gmail.com
26 man noimage Nguyễn Văn Phát Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã
Bình Tú
0395.660.358
27 lady noimage Nguyễn Thị Tín UVTT UBMTTQVN xã Bình Tú 0965.683.400
28 man noimage Ngô Văn Hào Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Trung 0941.384.876
 ngovanhaokx@gmail.com
29 man noimage Trần Văn Nhân Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã
Bình Trung
 0389.025.695
 trannhanvan1972@gmail.com
30 man noimage Ngô Văn Sự UVTT UBMTTQVN xã Bình Trung  0983.187.738
31 lady noimage Nguyễn T Hồng Phương Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình An 0979.202.967
 Nguyenthihongphuong84@gmail.com
32 man noimage Nguyễn Công Uẩn Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã
Bình An
0905.957.103
33 lady noimage Phùng Thị Thà UVTT UBMTTQVN xã Bình An 0329.437.246
 phungthithavpba@gmail.com
34 lady noimage Phạm Thị Ngân Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Quế 0984.037.441
 ubmtxabinhque@gmail.com
35 lady noimage Nguyễn Văn Yên Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã
Bình Quế

0392.840.843

36 man noimage Phạm Trí UVTT UBMTTQVN xã Bình Quế  0365.482.928
37 man noimage Châu Thị Lan Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Phú 0973.551.290
38 man noimage Nguyễn Quang Phúc Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã
Bình Phú
 0977.029.807
39 man noimage Trương Công Thoại UVTT UBMTTQVN xã Bình Phú 0382.077.718
40 man noimage Lê Văn Thạnh Chủ tịch UBMTTQVN xã
Bình Chánh
0935.751.453
 
thanhmattranbc@gmail.com
41 lady noimage Hồ Thị Xuân Tịnh Chủ tịch UBMTTQVN xã
Bình Chánh
 0383.178.222
 
hothixuantinh14@gmail.com
42 man noimage Lê Đức Mật UVTT UBMTTQVN xã Bình Chánh 0905.549.428
43 man noimage Nguyễn Văn Hoàng Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Lãnh 0935 132 122
 
vanhoang661966@gmail.com
44 man noimage Nguyễn Văn Trưởng Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã
Bình Lãnh
0909.155.917
45 man noimage Lê Quang Oanh UVTT UBMTTQVN xã Bình Lãnh 0905.316.036
46 man noimage Trương Văn Ngọc Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Trị 0905.762.821
 
mattranbinhtri@gmail.com
47 lady noimage Trương Thị Nga Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã
Bình Trị
0969.445.484
48 man noimage Dương Quang Dũng UVTT UBMTTQVN xã Bình Trị  0901.176.098
49 man noimage Ngô Văn Tâm Chủ tịch UBMTTQVN xã
Bình Định Bắc
0984.775.042
 
ngovantambdb@mail.com
50 lady noimage Trần Thị Mỹ Hạnh Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã
Bình Định Bắc
0985.134.041
 
myhanhbdb@gmail.com
51 lady noimage Nguyễn Thị Đông UVTT Chủ tịch UBMTTQVN xã
Bình Định Bắc
0936.046.990
 nguyenthidong31k9qn@gmail.com
52 man noimage Trần Văn Võ Chủ tịch UBMTTQVN xã
Bình Định Nam
0775.671.366
tranvanvo1167@gmail.com
53 lady noimage Nguyễn Thị Thu Thủy Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã
Bình Định Nam
0971.116.219
54 man noimage Hồ Văn Thảo UVTT UBMTTQVN xã
Bình Định Nam
0793.551.282
 
hndbinhdinhnam@gmail.com
55 man noimage Võ Ngọc Bình Chủ tịch UBMTTQVN xã
Bình Giang
0835.945.600
56 man noimage Nguyễn Văn Trường Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã
Bình Giang
0904.645.587
57 man noimage Lê Hữu Cường Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Quý 0914.057.557
58 lady noimage Trần Thị Long Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã
Bình Quý
0848.047.578

  Ý kiến bạn đọc

Đoàn kết
Thành công
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây