Danh bạ điện thoại UBMTTQVN Xã, Thị trấn

 
Danh bạ điện thoại Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam Xã, Thị trấn huyện Thăng Bình
 
 
STT   Ảnh Đại Diện Họ & Tên Chức vụ Điện Thoại / Email
1 lady noimage Nguyễn Thị Hoàng Pin Chủ tịch UBMTTQVN TT Hà Lam  0935.346.113
 pinubndthitran@gmail.com
2 man noimage Võ Tấn Hoàng Phó Chủ tịch UBMTTQVN TT Hà Lam  0905.534.072
 tanhoangtthalam@gmail.com
3 Trung Trần Ngọc Nhân Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Phục  0777.456.792
 tranngocnhanbp@gmail.com
4 lady noimage Nguyễn Thị Thanh Hằng Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Phục 0989.901.628
5 Anh Mai Văn Thu UVTT UBMTTQVN xã Bình Phục  0388.077.810
6 lady noimage Ngô Thị Thảo Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Triều
 0852.624347
 ngothithao080@gmail.com

 
7 man noimage Ngô Văn Anh Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Triều 
 0934.919.267
8 man noimage Đoàn Công Ra UVTT UBMTTQVN xã Bình Triều
 0917.446.545
9 lady noimage Nguyễn Thành Long Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Đào 0818743244
10 lady noimage Trương Thị Lâm Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Minh
 0773.536.003
 lamphunu.binhminh@gmail.com
11 lady noimage Đoàn Thị Mừng Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Minh  0393.642.621
12 man noimage Trần Công Đạo UVTT UBMTTQVN xã Bình Minh
 0905.652.804
13 man noimage Lê Vũ Bảo Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Nam 0963.435.871
14 lady noimage

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Nam 0392.465.603
15 man noimage

Trần Công Hiền

UVTT UBMTTQVN xã Bình Nam
 0944.511.760
16 lady noimage Huỳnh Thị Hai Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Sa
 0795.627.962
 
17 man noimage Trần Tấn Can Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Hải
 0905.374.258
 chutichmtbinhhai@gmail.com
18 man noimage Nguyễn Văn Nhược Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Hải
 0343.719.601
 
19 man noimage Võ Văn Trị Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Dương 0905.852.847
20 lady noimage Trương Công Thông Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Dương 0905.234.307
21 man noimage Nguyễn Thanh Quân UVTT UBMTTQVN xã Bình Dương

0905.016.073

 
22 lady noimage Đinh Thị Ngân Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Nguyên
 0906.460.069
 nganmattran@gmail.com
23 lady noimage Dương Thị Thùy Linh Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Nguyên
 0901.952.597
 Thuylinhbn1983@gmail.com
24 man noimage Nguyễn Thanh Việt UVTT UBMTTQVN xã Bình Nguyên
 0905.334.225
 Thanhviet225@gmail.com
25 man noimage Trịnh Xuân A Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Tú
 0981.312.971
 trinhxuana65@gmail.com

 
26 man noimage Nguyễn Văn Phát Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Tú
 0395.660.358
 
27 lady noimage Nguyễn Thị Tín UVTT UBMTTQVN xã Bình Tú 0965683400
28 man noimage Ngô Văn Hào Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Trung
 0941.384.876
 ngovanhaokx@gmail.com
29 man noimage Trần Văn Nhân Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Trung
 0389.025.695
 trannhanvan1972@gmail.com
30 man noimage Ngô Văn Sự UVTT UBMTTQVN xã Bình Trung
 0983.187.738
 
31 lady noimage Nguyễn T Hồng Phương Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình An
 0979.202.967
 Nguyenthihongphuong84@gmail.com
32 man noimage Nguyễn Công Uẩn Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình An
 0905.957.103
 
33 lady noimage Phùng Thị Thà UVTT UBMTTQVN xã Bình An
 0329.437.246
 phungthithavpba@gmail.com
34 man noimage Lê Hà Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Quế
 0901959742
 ubmtxabinhque@gmail.com
35 lady noimage Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Quế

0978.541.056

 
36 man noimage Phạm Trí UVTT UBMTTQVN xã Bình Quế
 0365.482.928
 
37 man noimage Châu Thị Lan Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Phú  
38 man noimage Nguyễn Quang Phúc Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Phú
 0977.029.807
 
39 man noimage Trương Công Thoại UVTT UBMTTQVN xã Bình Phú
 0382.077.718
 
40 man noimage Lê Văn Thạnh Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Chánh
 0935751453
 thanhmattranbc@gmail.com
41 lady noimage Hồ Thị Xuân Tịnh Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Chánh
 0383178222
 hothixuantinh14@gmail.com
42 man noimage Lê Đức Mật UVTT UBMTTQVN xã Bình Chánh
 0905.549.428
 
43 man noimage Nguyễn Văn Hoàng Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Lãnh
 0935 132 122
 vanhoang661966@gmail.com
44 man noimage Nguyễn Văn Trưởng Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Lãnh 0909.155.917
45 man noimage Lê Quang Oanh UVTT UBMTTQVN xã Bình Lãnh
 0905.316.036
 
46 man noimage Trương Văn Ngọc Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Trị
 0905762821
 mattranbinhtri@gmail.com
47 lady noimage Trương Thị Nga Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Trị 0969.445.484
48 man noimage Dương Quang Dũng UVTT UBMTTQVN xã Bình Trị
 0901.176.098
 
49 man noimage Ngô Văn Tâm Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Đ Bắc
 0984775042
 ngovantambdb@mail.com
50 lady noimage Trần T Mỹ Hạnh Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Đ Bắc
 0985134041
 myhanhbdb@gmail.com
51 lady noimage Nguyễn Thị Đông UVTT Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Đ Bắc
0936046990
 nguyenthidong31k9qn@gmail.com
52 man noimage Trần Văn Võ Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Đ Nam
 0775671366
tranvanvo1167@gmail.com
53 lady noimage Nguyễn Thị Thu Thủy Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Đ Nam 0971.116.219
54 man noimage Hồ Văn Thảo UVTT UBMTTQVN xã Bình Đ Nam
 0793551282
 hndbinhdinhnam@gmail.com

  Ý kiến bạn đọc

Đoàn kết
Thành công
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây