Danh bạ điện thoại UBMTTQVN Xã, Thị trấn

 
Danh bạ điện thoại Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam Xã, Thị trấn huyện Thăng Bình
 
 
STT   Ảnh Đại Diện Họ & Tên Chức vụ Điện Thoại / Email
1 lady noimage Nguyễn Thị Hoàng Pin Chủ tịch UBMTTQVN TT Hà Lam  0935.346.113
 pinubndthitran@gmail.com
2 man noimage Võ Tấn Hoàng Phó Chủ tịch UBMTTQVN TT Hà Lam  0905.534.072
 tanhoangtthalam@gmail.com
3 Trung Trần Ngọc Nhân Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Phục  0777.456.792
 tranngocnhanbp@gmail.com
4 Anh Lê Văn Thái Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Phục  0775.542.028
 vanthaitb@gmail.com
5 Anh Mai Văn Thu UVTT UBMTTQVN xã Bình Phục  0388.077.810
6 lady noimage Ngô Thị Thảo Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Triều
 0852624347
 ngothithao080@gmail.com

 
7 man noimage Ngô Văn Anh Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Triều 
 0934919267
8 man noimage Đoàn Công Ra UVTT UBMTTQVN xã Bình Triều
 0935.346.113
9 lady noimage Nguyễn Thị Thanh Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Đào
 0935636053
10 lady noimage Trương Thị Lâm Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Minh
 0773.536.003
 lamphunu.binhminh@gmail.com
11 lady noimage Đoàn Thị Mừng Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Minh
 0393.642.621
12 man noimage Trần Công Đạo UVTT UBMTTQVN xã Bình Minh
 0905.652.804
 ngothithao080@gmail.com
13 man noimage Trần Văn Tốt Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Nam
 0985355800
 ngothithao080@gmail.com
14 lady noimage Nguyễn Thị Phúc Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Nam
 0974841514
 ngothithao080@gmail.com
15 man noimage Trần Công Hiền UVTT UBMTTQVN xã Bình Nam
 0944511760
 ngothithao080@gmail.com
16 lady noimage Huỳnh Thị Hai Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Sa
 0795.627.92
 
17 man noimage Trần Tấn Can Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Hải
 0905374258
 chutichmtbinhhai@gmail.com
18 man noimage Nguyễn Văn Nhược Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Hải
 0343719601
 
19 man noimage Võ Văn Trị Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Dương
 0905852847
 Vantri1963@gmail.com
20 lady noimage Hồ Thị Mỹ Lệ Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Dương
 0905317904
 mylebinhduong1984@gmail.com
21 man noimage Võ Văn Trường UVTT UBMTTQVN xã Bình Dương
 0359356014
 
22 lady noimage Đinh Thị Ngân Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Nguyên
 0906.460.069
 nganmattran@gmail.com
23 lady noimage Dương Thị Thùy Linh Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Nguyên
 0901.952.597
 Thuylinhbn1983@gmail.com
24 man noimage Nguyễn Thanh Việt UVTT UBMTTQVN xã Bình Nguyên
 0905.334.225
 Thanhviet225@gmail.com
25 man noimage Trịnh Xuân A Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Tú
 0981312971
 trinhxuana65@gmail.com

 
26 man noimage Nguyễn Văn Phát Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Tú
 0395660358
 
27 lady noimage Nguyễn Thị Tín UVTT UBMTTQVN xã Bình Tú
 0865683400
 trinhxuana65@gmail.com
28 man noimage Ngô Văn Hào Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Trung
 0941384876
 ngovanhaokx@gmail.com
29 man noimage Trần Văn Nhân Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Trung
 0389025695
 trannhanvan1972@gmail.com
30 man noimage Ngô Văn Sự UVTT UBMTTQVN xã Bình Trung
 0983187738
 
31 lady noimage Nguyễn T Hồng Phương Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình An
 0979202967
 Nguyenthihongphuong84@gmail.com
32 man noimage Nguyễn Công Uẩn Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình An
 0905957103
 
33 lady noimage Phùng Thị Thà UVTT UBMTTQVN xã Bình An
 0329437246
 phungthithavpba@gmail.com
34 man noimage Lê Hà Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Quế
 0901959742
 ubmtxabinhque@gmail.com
35 lady noimage Phan T Bích Dung Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Quế
 0365316768
36 man noimage Phạm Trí UVTT UBMTTQVN xã Bình Quế
 0365482928
 
37 man noimage Hồ Ngọc Đức Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Phú
 0908152242
 ubmttqvnbinhphu@gmail.com
38 man noimage Nguyễn Quang Phúc Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Phú
 0977029807
 
39 man noimage Trương Công Thoại UVTT UBMTTQVN xã Bình Phú
 0382077718
 
40 man noimage Lê Văn Thạnh Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Chánh
 0935751453
 thanhmattranbc@gmail.com
41 lady noimage Hồ Thị Xuân Tịnh Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Chánh
 0383178222
 hothixuantinh14@gmail.com
42 man noimage Lê Đức Mật UVTT UBMTTQVN xã Bình Chánh
 0905549428
 
43 man noimage Nguyễn Văn Hoàng Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Lãnh
 0935 132 122
 vanhoang661966@gmail.com
44 man noimage Nguyễn Văn Hoàng Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Lãnh
 0374 652 800
 nguyenhoangmt1990@gmail.com
45 man noimage Lê Quang Oanh UVTT UBMTTQVN xã Bình Lãnh
 0905 316 036
 
46 man noimage Trương Văn Ngọc Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Trị
 0905762821
 mattranbinhtri@gmail.com
47 lady noimage Nguyễn Thị Nghi Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Trị
 0979423593
 nghibinhtri@gmail.com
48 man noimage Dương Quang Dũng UVTT UBMTTQVN xã Bình Trị
 0901176098
 
49 man noimage Ngô Văn Tâm Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Đ Bắc
 0984775042
 ngovantambdb@mail.com
50 lady noimage Trần T Mỹ Hạnh Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Đ Bắc
 0985134041
 myhanhbdb@gmail.com
51 lady noimage Nguyễn Thị Đông UVTT Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Đ Bắc
0936046990
 nguyenthidong31k9qn@gmail.com
52 man noimage Trần Văn Võ Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Đ Nam
 0775671366
tranvanvo1167@gmail.com
53 lady noimage Phạm Thị Nga Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Đ Nam
 0396880772
 phamngabdn@gmail.com
54 man noimage Hồ Văn Thảo UVTT UBMTTQVN xã Bình Đ Nam
 0793551282
 hndbinhdinhnam@gmail.com

  Ý kiến bạn đọc

Đoàn kết
Thành công
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây