STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 07-NQ/HU 27/03/2023 Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Thăng Bình giai đoạn 2023-2030, định hướng đến năm 2045
2 88/BC-UBND 09/03/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII
3 548/BCA-V01 03/03/2023 Bộ Công an - Công văn trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV về tích hợp dữ liệu CCCD
4 558/BCA-V01 03/03/2023 Bộ Công an - Công văn trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV về xử lý phương tiện vi phạm tải trọng gây hư hỏng, xuống cấp các tuyến đường
5 2083/BGTVT-CQLXD 03/03/2023 Bộ GTVT - Công văn trả lời kiến nghị của cử tri về tăng cường giám sát đảm bảo chất lượng thi công công trình Quốc lộ 14E
6 1294/NHNN-VP 28/02/2023 Ngân hàng NN - Công văn trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 4, QH khóa XV về mở rộng mạng lưới giao dịch ngân hàng thương mại NN
7 659/BVHTTDL-VP 28/02/2023 Bộ VH-TT& Du lịch - Công văn trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV về nghi thức chào cờ
8 KH 152/KH-MTTQ-BTT 27/02/2023 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023
9 1022/BNN-KH 24/02/2023 Bộ NN&PTNT - Công văn trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV về giá vật tư nông nghiệp
10 CT 37-CT/TU 18/01/2023 Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, PBXH của MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH trên địa bàn tỉnh
11 83/BGTVT-CQLXD 05/01/2023 Bộ GTVT - Công văn trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV về bàn giao mốc GPMB QL 14E
12 75/BNN-TY 04/01/2023 Bộ NN&PTNT - Công văn trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV về tình hình dịch tả lợn Châu Phi
13 5473/LĐTBXH-VP 30/12/2022 Bộ LĐ-TB&XH - Công văn trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV về chính sách với người bị nhiễm chất độc hóa học, không nơi nương tựa; chế độ thờ cúng Bà mẹ VNAH
14 5483/LĐTBXH-VP 30/12/2022 Bộ LĐ-TB&XH - Công văn trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV về chính sách hỗ trợ người CCCM được tặng thưởng Huy chương
15 5514/LĐTBXH-VP 30/12/2022 Bộ LĐ-TB&XH - Công văn trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV liên quan về chính sách cán bộ, công chức về hưu
16 5261/BTP-VP 29/12/2022 Bộ Tư pháp - Công văn trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV về Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013
17 6780/BNV-CQĐP 29/12/2022 Bộ Nội vụ - Công văn trả lời kiến nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam về sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố
18 34/NQ-HĐND 15/12/2022 Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023
19 3387/QĐ-UBND 12/12/2022 Ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025
20 517/BC-UBND 18/11/2022 Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 97 - HĐND huyện khóa XII
21 10/2022/QH15 10/11/2022 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
22 417/BC-UBND 30/09/2022 Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X
23 1619/QĐ-MTTW-BTT 29/08/2022 Quyết định ban hành Quy chế thông tin, tuyên truyền trong hệ thống Trang cộng đồng (Fanpage) của MTTQ Việt Nam các cấp
24 226/BC-UBND 14/06/2022 Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 04 - HĐND huyện khóa XII
25 25/TTr-MTTW-BTT 24/05/2022 Hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2021-2025
26 BC 628/BC-UBND 02/12/2021 Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XII
27 628/BC-UBND 02/12/2021 Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 02 - HĐND huyện khóa XII
28 CĐ2021 11/06/2021 Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành tài liệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” .
29 CT 03-CT/TW 19/05/2021 Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới
30 13/TT-MTTW-BTT 18/01/2021 Thông tri Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quóc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2016
31 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-DDCTUBTWWMT 15/01/2021 Nghị quyết Liên tịch Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệ kỳ 2021-2026
32 1187/NQ-UBTVQH14 11/01/2021 Số 1187/NQ-UBTVQH14
33 1186/2021/UBTVQH14 11/01/2021 Quy định chi tiết, hướng dân việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung
34 01/2020/TT-BNV 11/01/2021 Thông tư Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
35 13-HD/UBKTTW 02/12/2020 Hướng dẫn việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp
36 03-CT/HU 18/09/2020 Chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
37 59-CT/TU 27/08/2020 Chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
38 08/TT-MTTW-BTT 28/07/2020 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024
39 45-CT/TW 20/06/2020 Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
40 KNGS 02/04/2020 Kỹ năng giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng
41 7859/Kh-UBND 31/12/2019 Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
42 37/KH-MTTW-BTT 14/11/2019 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021
43 Điều lệ Khóa IX 20/09/2019 Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX
44 VKĐH 17/07/2019 Văn kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024
45 861/QĐ-TTg 11/07/2019 Phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021
46 TLTT 01/01/2019 Tài liệu tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024
47 36/2018/QH14 20/11/2018 Luật phòng, chống tham nhũng
48 75/2015/QH13 09/06/2015 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015
Đoàn kết
Thành công
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây