STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 CĐ2021 10/06/2021 Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành tài liệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” .
2 CT 03-CT/TW 18/05/2021 Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới
3 13/TT-MTTW-BTT 17/01/2021 Thông tri Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quóc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2016
4 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-DDCTUBTWWMT 14/01/2021 Nghị quyết Liên tịch Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệ kỳ 2021-2026
5 1187/NQ-UBTVQH14 10/01/2021 Số 1187/NQ-UBTVQH14
6 1186/2021/UBTVQH14 10/01/2021 Quy định chi tiết, hướng dân việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung
7 01/2020/TT-BNV 10/01/2021 Thông tư Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
8 13-HD/UBKTTW 01/12/2020 Hướng dẫn việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp
9 03-CT/HU 17/09/2020 Chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
10 59-CT/TU 26/08/2020 Chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
11 08/TT-MTTW-BTT 27/07/2020 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024
12 45-CT/TW 19/06/2020 Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
13 KNGS 01/04/2020 Kỹ năng giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng
14 7859/Kh-UBND 30/12/2019 Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
15 37/KH-MTTW-BTT 13/11/2019 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021
16 Điều lệ Khóa IX 19/09/2019 Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX
17 VKĐH 16/07/2019 Văn kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024
18 861/QĐ-TTg 10/07/2019 Phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021
19 TLTT 31/12/2018 Tài liệu tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024
20 36/2018/QH14 19/11/2018 Luật phòng, chống tham nhũng
21 75/2015/QH13 08/06/2015 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015
Đoàn kết
Thành công
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây