Văn bản theo lĩnh vực: Pháp quy

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 TLTT 31/12/2018 Tài liệu tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024
2 VKĐH 16/07/2019 Văn kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024
3 CĐ2021 10/06/2021 Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021
4 KNGS 01/04/2020 Kỹ năng giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng
5 7859/Kh-UBND 30/12/2019 Kế hoạch 7859/Kh-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
6 37/KH-MTTW-BTT 13/11/2019 Kế hoạch số 37/KH-MTTW-BTT ngày 14/11/2019 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
7 861/QĐ-TTg 10/07/2019 Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ
8 36/2018/QH14 19/11/2018 Luật phòng, chống tham nhũng
9 75/2015/QH13 08/06/2015 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
10 08/TT-MTTW-BTT 27/07/2020 Thông tri 08/TT-MTTW-BTT ngày 28/7/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam
11 Điều lệ Khóa IX 19/09/2019 Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX
12 CT 03-CT/TW 18/05/2021 Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới
13 13/TT-MTTW-BTT 17/01/2021 Thông tri 13/TT-MTTW-BTT
14 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-DDCTUBTWWMT 14/01/2021 Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-DDCTUBTWWMTTQ cỉa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính Phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam
15 03-CT/HU 17/09/2020 Chỉ thị 03-CT/HU ngày 18/9/2020 của Huyện ủy Thăng Bình
16 59-CT/TU 26/08/2020 Chỉ thị số 59-CT/TU ngày 27/08/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam
17 01/2020/TT-BNV 10/01/2021 Thông tư 01/2020/TT-BNV ngày 11/01/2021
18 13-HD/UBKTTW 01/12/2020 Hướng dẫn 13-HD/UBKTTW ngày 01/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
19 45-CT/TW 19/06/2020 Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Ban Chấp hành Trung ương
20 1186/2021/UBTVQH14 10/01/2021 Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
21 1187/NQ-UBTVQH14 10/01/2021 Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Đoàn kết
Thành công
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây