Văn bản theo người ký: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 TLTT 01/01/2019 Tài liệu tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024
2 VKĐH 17/07/2019 Văn kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024
3 CĐ2021 11/06/2021 Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành tài liệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” .
4 KNGS 02/04/2020 Kỹ năng giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng
5 7859/Kh-UBND 31/12/2019 Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6 37/KH-MTTW-BTT 14/11/2019 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021
7 861/QĐ-TTg 11/07/2019 Phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021
8 36/2018/QH14 20/11/2018 Luật phòng, chống tham nhũng
9 75/2015/QH13 09/06/2015 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015
10 08/TT-MTTW-BTT 28/07/2020 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024
11 Điều lệ Khóa IX 20/09/2019 Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX
12 CT 03-CT/TW 19/05/2021 Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới
13 13/TT-MTTW-BTT 18/01/2021 Thông tri Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quóc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2016
14 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-DDCTUBTWWMT 15/01/2021 Nghị quyết Liên tịch Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệ kỳ 2021-2026
15 03-CT/HU 18/09/2020 Chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
16 59-CT/TU 27/08/2020 Chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
17 01/2020/TT-BNV 11/01/2021 Thông tư Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
18 13-HD/UBKTTW 02/12/2020 Hướng dẫn việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp
19 45-CT/TW 20/06/2020 Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
20 1186/2021/UBTVQH14 11/01/2021 Quy định chi tiết, hướng dân việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung
21 1187/NQ-UBTVQH14 11/01/2021 Số 1187/NQ-UBTVQH14
Đoàn kết
Thành công
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây