Bình Triều: Những kết quả nổi bật thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019- 2024

Thứ ba - 14/05/2024 20:49
Vừa qua, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát riển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Bình Triều nhiệm kỳ 2024-2029 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã đánh giá việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024 với nhiều kết quả nổi bật, đáng ghi nhận!
Phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Triều đã triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình hành động do Đại hội đại hội MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra, thường xuyên chăm lo đời sống người dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, kinh tế - xã hội có bước phát triển, đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân được nâng lên rõ rệt, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội của địa phương, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt tại Đại hội
Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên xã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp; thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với thực hiện Nghị quyết TW 04 khóa XII và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện 06 tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”; Hướng dẫn số 21/HD-MTTW-BTT ngày 10/6/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, viết tin bài phản ánh kịp thời các hoạt động nổi bật của MTTQ Việt Nam xã trên Facebook, Cổng thông tin điện tử huyện, xã.
Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã có nhiều cố gắng và đem lại kết quả ngày càng thiết thực. Các hoạt động luôn hướng mạnh về cơ sở, các Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đã trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào, các cuộc vận động, được Nhân dân tin cậy và là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Có thể nói, MTTQ Việt Nam thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp được mọi lực lượng xã hội, là nơi mọi người có thể nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng, phát triển địa phương.
 
Công tác triển khai, tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động ngày càng đem lại nhiều kết quả thiết thực, có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh phong trào thi đua từ cơ sở, khu dân cư; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo các vấn đề an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo, người yếu thế và phối hợp chăm lo cho các gia đình chính sách. Đặc biệt công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” luôn được các cơ quan, đơn vị và Nhân dân hưởng ứng tích cực, kết quả trong 05 năm vận động tổng số tiền 413.750.000 đồng. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã nộp về huyện với tổng số tiền 276.935.000 đồng. Cùng với sự hỗ trợ của Mặt trận cấp trên đã xây dựng và sửa chữa 26 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí 705.000.000 đồng. Xây mới và sửa chữa nhà ở cho 06 hộ khó khăn do ảnh hưởng thiên tai với tổng số tiền 180.000.000 đồng. Hằng năm vào dịp lễ, tết được các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm đã trao trên 5.606 suất quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, trẻ em khuyết tật…với tổng kinh phí 2.230.000.000 đồng. Từ những kết quả trên đã góp phần cùng địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,94% (giảm 2,39% so với đầu nhiệm kỳ ).
Nghiệm thu và bàn giao nhà Đại đoàn kết xây mới cho hộ nghèo
Công tác xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư được Nhân dân hưởng ứng thực hiện tích cực, có 2.387 hộ đạt gia đình văn hoá, đạt tỷ lệ 92,73% so với đầu nhiệm kỳ tăng 1,96%; có 3/4 thôn được cấp trên công nhận thôn văn hoá. Các nghi lễ trong lễ hội được tổ chức đúng theo nghi lễ truyền thống trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc tại địa phương. Đặc biệt là Lễ hội rước Cộ Bà Chợ Được là một trong những hoạt động văn hóa truyền thống, đây là cơ hội để quảng bá những nét đẹp về mảnh đất, con người và những thành tựu kinh tế, xã hội của xã Bình Triều đến với du khách trong và ngoài địa phương.
Hoạt động lễ cúng Bà hằng năm
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”  được triển khai có hiệu quả. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động, các phong trào đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương thông qua các hội nghị, diễn đàn, hội chợ, chợ quê... Qua đó xây dựng phóng sự các mô hình và trưng bày các sản phẩm của địa phương như: Sản phẩm từ cây Sen, Bột ngũ cốc, bánh bao, các loại rau sấy khô, tinh bột khoai lang tím, tinh bột môn, đồ gỗ mỹ nghệ...Kết quả đến nay có nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả như: mô hình trồng sen, mô hình nuôi cá, nuôi tôm, nuôi bò, trồng nấm ...
Phối hợp trưng bày các sản phẩm tại hội chợ quê
Quang cảnh Diễn đàn "Đoàn kết, sáng tạo, khởi nghiệp"
Trong công tác phòng chống dịch bệnh Co-vid-19, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã phát động ủng hộ Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trên 42 triệu đồng. Vận động kinh phí Quỹ vắc xin và Quỹ phòng chống Covid-19 trên 110 triệu đồng. Mặt trận các đoàn thể vận động tổ chức chuyến xe không đồng và chợ không đồng trên: 122 triệu đồng. Tích cực vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ để bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân.
Chuyến xe không đồng hỗ trợ cho bà con khu vực phong tỏa
Vai trò Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng rõ nét. Chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội từng bước được nâng lên. Kết quả trong nhiệm kỳ giám sát 08 cuộc. Qua giám sát, kịp thời phát hiện những khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị đơn vị được giám sát tiếp thu và khắc phục. Bên cạnh đó, tổ chức 03 hội nghị phản biện xã hội, 05 Diễn đàn “Góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, 06 hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến của Nhân dân”, đề xuất và tham mưu Đảng ủy xây dựng kế hoạch tổ chức 04 hội nghị “đối thoại trực tiếp với Nhân dân”.
Hội nghị phản biện về dự thảo đồ án quy hoạch chung xã Bình Triều đến năm 2030
Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức thành công các bước của quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử; chủ trì hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử vận động bầu cử; tuyên truyền, vận động bầu cử tạo sự quan tâm, phấn khởi trong Nhân dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, các điểm tổ chức bầu cử;... góp phần cho cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm.
Có thể khẳng định, với sự tích cực và sáng tạo, trong nhiệm kỳ qua Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Triều đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng xã Bình Triều ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.

Tác giả bài viết: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Triều

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đoàn kết
Thành công
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây